Historie

21/07/1942

Je sestaven první speciální oddíl vězňů, který má za úkol třídit věci po zavražděných a internovaných. Nejprve jsou věci tříděny v bloku 26 v táboře Auschwitz I., ale je jich již tolik, že musí být postaveno šest budov poblíž tábora Auschwitz I. Vězni toto komando i místo nazývají Kanadou, neboť v Kanadě je dle jejich mínění všeho dostatek. Jde o privilegované komando, které má přístup především k jídlu, co naleznou ve věcech obětí. Brzo se však naučí „zorganizovat“ i cennosti, s nimi kšeftovat a také jimi korumpovat nacisty. Mnozí esesáci jim záměrně umožní krást a pak se jimi nechávají uplácet. Korupce začíná bujet.

shromažďování věcí po zabitých a internovaných
třídění věcí v kanadě
umístění kanady

Galerie