Historie

11/12/1941

Do tábora Auschwitz I. nastupuje nacistický lékař, sedmadvacetiletý SS-Hauptsturmführer Friedrich Charles Entress. Je etnickým Němcem polského původu. Je považován za jednoho z nejkrutějších nacistických lékařů v táboře, který pošle na smrt tisíce vězňů při selekcích, sám někdy selektované usmrcuje injekcemi a provádí na vězních experimenty. Vždy má kamennou tvář, bez slitování posílá lidi na smrt. Často mu k rozhodnutí stačí jen pohled v délce několika vteřin.

Na vězních testuje léky pro firmu I. G. Farben, respektive pro firmu Bayer, která je součástí tohoto konglomerátu. Minimálně při jedné sérii výzkumu léčby skrvnitého tyfu infikuje záměrně touto nemocí zdravé vězně, aby mohl pozorovat nakažlivost choroby.

Entress využívá příležitosti ke svému zdokonalení v oblasti chirurgie, neváhá přitom operovat i zdravé vězně. Jsou pro něj jen zkušební biologický materiál.

23/03/1942

Od jara, nejpozději od léta 1942, začínají probíhat pokusy na vězních. Především se na nich testují léky farmaceutických firem. Doktor Entress k tomu využije blok 28 v táboře Auschwitz I., který si postupně získá nechvalně známou pověst jako mužský experimentální blok. Entress zde v této fázi výzkumu vytvoří zázemí asi pro dvě stovky pacientů. Na vězních testuje léky na skvrnitý tyfus pro firmu Bayer.

Entress se také zabývá speciální léčbou tuberkulózy pomocí operace, při níž má dojít ke splasknutí zasažené plíce. Při operacích mu asistuje vězeňský lékař Dering, od kterého se nacista učí i další chirurgické zákroky, někdy i na zdravých vězních.

Co se týká tuberkulózy, pokud je tato nemoc u vězně diagnostikována, je okamžitě určen k likvidaci pomocí fenolové injekce nebo v plynové komoře. Výjimkou tvoří jen ti, kteří před svou smrtí ještě poslouží k výzkumu.

Vězeňští lékaři se často snaží diagnózu tuberkulózy svých pacientů zamaskovat jiným onemocněním a minimálně načas je před zavražděním zachránit. Ovšem tato nemoc ve strašných táborových podmínkách většinou nemocné stejně dovede k jejich záhubě.

01/12/1942

Ve stejné době jako Clauberg, začíná v nemocničním bloku 30 ženského tábora v Auschwitz II. – Birkenau s experimenty se sterilizací mužů a žen i nacistický lékař Horst Schumann. On se k tomu však rozhodne využít rentgenové paprsky.

Vybírá si osobně mladíky a dívky ve věku 18 až 20 let. Ti se musí svléknout donaha, poté jsou postaveni mezi dva rentgeny, které po několik minut ozařují jejich genitálie. Pár z nich zemře během pokusů po velkém utrpení, většina z přeživší je po jeho ukončení poslána do plynu, protože má radiační popáleniny a je práce neschopná.

Aby zjistil, jaké jsou účinky ozáření u mladíků, testuje Schumann jejich spermie. Používá k tomu hůl potaženou gumovou hadicí, kterou vtlačí do konečníku obětí, čímž dochází k brutální masáži prostaty a k ejakulaci. Ejakulát zasílá do laboratoří v Breslau, dnes Wroclaw.

Zároveň u vybraného vzorku mladíků nechá odebrat jejich varlata a u dívek nechá vyoperovat jejich vaječníky. Někdy jde i o dvě operace za sebou, kdy je odebráno nejdříve jedno varle či jeden vaječník, po jistém čase následuje operace druhá, při ní přichází oběť o druhé varle či vaječník. Získané vzorky jsou opět odesílány do laboratoří v Breslau.

16/12/1942

S minimální anestézií, pouze injekcí do páteře, probíhá masová kastrace 90 mladíků ze skupiny 180 mladých vězňů, kterým byly v předešlých dnech ozářeny jejich genitálie. Operovaní, paralyzováni injekcí, zůstávají při vědomí a sledují své mrzačení. Jejich zoufalý křik se rozléhá do okolí operačního sálu. Mladíkům jsou odebrána obě varlata nebo jedno varle. Operacím přihlížejí diváci z řad esesáků a dobře se u nich baví.

Kastrace probíhají celý den až do nočních hodin, operátory jsou vězeňský chirurg Dering a nacistický lékař Entress. Kvůli rychlosti zákroků jsou některé operace značně odbyté.

V dalších dnech probíhá odebírání vaječníků dívkám. Opět ve značné rychlosti a při stejné anestézii.

Bohužel někteří z již operovaných dívek a mladíků, musí jít v následných prosincových dnech i na druhý zákrok, kdy přicházejí o druhé varle či druhý vaječník.

Několik osob zemře již během experimentu, celý pokus pro tuto skupinu mladíků a dívek končí jejich selekcí, většina z nich je odeslána do plynu. Někteří jsou posláni zpět do práce, téměř všichni ale nakonec skončí v plynové komoře či jsou usmrceni fenolovou injekcí.

05/05/1943

5. květen až 10. listopad

Podle záznamů a svědectví vězňů, v období od května do prosince 1943 dojde ke kastraci minimálně 130 mladých mužů chirurgem Deringem. Ten je v té době vězeňským asistentem doktora Schumanna. Většina kastrací souvisí s experimenty se sterilizací pomocí rentgenových paprsků.

01/07/1943

Doktor Schumann se rozhodne k dalšímu experimentu na vězních. Vybere dvanáct mladíků, kterým chirurg Dering odebere jedno nebo obě varlata. Cílem výzkumu je zjistit, jak se takto poškození mladí muži začnou měnit. Po válce při soudním procesu s Deringem vypovídá o těchto operacích David Szarbel, který v ten den přichází o levé varle, nicméně útrapy tábora nakonec přežije.

01/07/1944

V experimentálním bloku 28 v táboře Auschwitz I. začínají velké pokusy na vězních s komárem, které mnohým mužům přivodí smrt. Nacističtí lékaři na nich totiž testují nové medikamenty na léčbu malárie. Pokud se vězeň po bodnutí hmyzu nenakazí, je mu aplikována do těla infikovaná krev.

Experimentální blok 28 zůstává pro běžné vězně z tábora uzavřený a není zcela jasné, jaká vědecká bádání se tam kdy odehrávají. Mluví se i o pokusech s podchlazováním vězňů ve vybudované nádrži a o výzkumu infekční hepatitidy. Tou jsou záměrně nakaženi mnohdy i zdraví muži.

Určitě zde probíhají pokusy s různými spáleninami, jaké vznikají při výbuchu granátů na frontě. Ale i pokusy, které mají odhalit sebepoškozování německých vojáků, kteří se chtějí dostat z fronty. Ti si záměrně způsobují různé záněty. Vězňům je potírána kůže toxickými látkami, či je pod kůži vstřikována pomocí injekcí. Mužům vznikají zánětlivá a nebezpečná poranění. Není pochyb, že vybraní vězni při těchto experimentech velmi trpí.

V bloku 28 je i fotografický ateliér, kde se pořizují snímky většinou nahých vězňů, na nichž probíhají pokusy. Svá dvojčata tam minimálně po určitou dobu nechává přivážet a fotografovat i Mengele.

Friedrich Entress
Friedrich Entress
Jerzy Potrzebowski
Jerzy Potrzebowski - Selekce vězňů
Mengele
Jerzy Potrzebowski - Selekce vězňů

Galerie