Informace

PROJEKT OSVĚTIM – úvodní slovo ředitele školy

Proč projekt Osvětim

Slovo Osvětim je synonymem pro jednu z nejtemnějších kapitol dějin lidstva. Během pouhých několika let na velmi malém prostoru zmizelo, co do počtu obětí, vlastně celé město Praha. Ne, slovo zmizelo není správně zvolené, v Osvětimi bylo zavražděno 1,1 až 1,3 milionu lidských bytostí, mužů, žen i dětí, a mnohé z nich velmi trýznivým a surovým způsobem.

Pokud nechceme, aby se temné kapitoly dějin opakovaly, je nutné si je neustále připomínat, aby nové generace zabránily podobným tragédiím v budoucnosti. Proto jsem navrhl tento projekt pro studenty naší školy, neboť právě mladá a nastupující generace by měla zajistit, že podobné hrůzy již lidé nikdy nepřipustí, minimálně na evropském kontinentu.

Může se někdy taková hrozná tragédie opakovat?

Jsem bohužel nucen konstatovat, že se podobná tragédie nejen opakovat může, ale vlastně se i v různých obměnách opakuje. Genocida obyvatel na základě jejich rasové, třídní či náboženské příslušnosti pokračovala na různých místech světa i po skončení druhé světové války. Mnohá zvěrstva, přitom páchaná, si nic nezadala s vyvražďováním židovské populace. Připomeňme jen řádění komunistů v Kambodži, zavraždění tři čtvrtě milionů Tutsiů příslušníky kmenu Hutů v Africe či barbarské počínání příslušníků tak zvaného Islámského státu. Ale zabíjelo se a zabíjí se i v mnoha jiných zemích, kde se vyskytly či vyskytují různé totalitní režimy, jedno na jaké ideologii postavené.

Je přímo strašné slyšet říkat či číst na internetu hrozné nenávistné výlevy, v nichž je navrhováno například obnovení plynových komor k řešení problémů s invazí migrantů do Evropy, která zaskočila státy Evropské unie v průběhu roku 2015. Možná, kdyby si dotyční autoři takových hrůzných výroků dostatečně uvědomili hloubku tragédie, která se odehrála v Osvětimi, nikdy by taková strašná slova z úst nevypustili či je nenapsali.

Komu jsou výstupy projektu určené

Jako ředitel Smíchovské střední průmyslové školy a hlavní garant projektu mohu prohlásit, že veškeré výstupy budou dány k dispozici veřejnosti, která o ně projeví zájem. Pochopitelně Muzeu v Osvětimi, s nímž na projektu spolupracujeme, ale i pro případné využití vzdělávacím institucím či institucím zabývajícími se historií. Veškeré výstupy budou k dispozici pochopitelně bez jakýchkoli finančních nároků z naší strany.

Projekt Osvětim a studenti

Jsem si plně vědom, že téma Osvětim pro maturitní a studentské projekty je velmi těžké. Pokud se někdo ponoří hlouběji do této historie, zjeví se před ním řetězec hrůz, událostí, které se zdají až neuvěřitelné. Otřesné zrůdnosti, kterých byl a bohužel stále je schopen spáchat člověk na člověku.

Velice si vážím toho, kolik studentů naší školy se k tomuto projektu dobrovolně přihlásilo. Myslím si, že co do rozsahu a obtížnosti, jde o největší projekt, který byl kdy na české střední škole tvořen. Nejen tíží zvoleného tématu, ale i po odborné stránce.

Jsem hluboce přesvědčen, že pro ty studenty, kteří si toto téma ročníkové práce zvolili, bude mít projekt i další přínos, neboť změní jejich pohled na některé události. O tom mě ujišťuje i jejich chování při mé úvodní historické přednášce o holocaustu a o Osvětimi. Podané velmi drsně, tvrdě a bez příkras. Trvala přesně šedesát minut, a během celé této doby nikdo ze studentů nepromluvil. Jen jejich výrazy dávaly tušit, jak na ně uváděná fakta a doprovodné dobové obrázky působí.

Spolupráce s Muzeem Osvětim

Součástí projektu byla i návštěva Osvětimi ve dnech 30. září a 1. října 2015. Zde se na vlastní oči studenti a konzultanti nejen seznámili s prostředím koncentračních táborů, ale také získali další podklady pro svou práci, i v součinnosti s pracovníky Muzea Osvětim. Těm musím poděkovat za jejich velkou vstřícnost. Studenti mohli nahlédnout do archivu muzea, ale také do jinak nepřístupných bloků 2 a 10. Následně jsme obdrželi od pracovníků muzea další podklady pro tvorbu modelů.

Vývoj projektu, historie, současnost a budoucnost

Ve školním roce 2014/2015 řešilo projekt Osvětim devět studentů ze třetích a čtvrtých ročníků v rámci svého studentského či maturitního projektu, což je celoroční práce studentů. Cílem bylo vytvoření základní technické dokumentace a vymodelování základních obrysů koncentračních táborů Auschwitz I. a Auschwitz II. – Birkenau.

Ve školním roce 2015/2016 řeší tento projekt 20 studentů třetích ročníků jako svůj studentský projekt a 20 studentů čtvrtého ročníku jako svůj maturitní projekt. Já, jako ředitel školy a autor tématu, jsem vedoucím projektu, hlavním konzultantem je pan inženýr Jaroslav Zápotocký, konzultanty jsou tři spolupracující absolventi naší školy, pan Jakub Karafiát, pan Jan Panský a pan Petr Mošna. Celkem tedy na projektu pracuje 40 řešitelů z řad studentů a 5 pracovníků školy.

Cílem pro školní rok 2015/2016 je vytvoření tří výstupů z pohledu zdokumentování historie. Za prvé zhotovení schémat táborů a budov. Za druhé virtuální modely táborů a jejich blízkého okolí, pro Auschwitz I. v roce 1943 a pro Auschwitz II. – Birkenau v roce 1944. Za třetí u modelů táborů vytvoření základů prostředí, což znamená doplnění tábora o techniku a statické postavy.

Součástí projektu je i vytvoření historického dokumentu o Osvětimi, video dokumentu o projektu a také vytvoření a naplnění webových stránek, kde si bude moci veřejnost prohlédnout výstupy či si je případně stáhnout pro své další použití.

Projekt bude pokračovat i ve školním roce 2016/2017. Plánujeme dotvářet další detaily budov a jejich interiérů, rozšířit okolí táborů, vytvořit modely dalších přidružených táborů a možná také některé statické scény rozpohybovat. Ale o konkrétní náplni práce se teprve bude jednat, jak v naší škole, tak s pracovníky Muzea Osvětim.

V Praze dne 15. března 2016

Ing. Radko Sáblík, ředitel Smíchovské střední průmyslové školy v Praze